Ác thú tam đồ khổ khó nhẫn,…

?Ác thú tam đồ khổ khó nhẫn,
Phật dạy rằng ác nghiệp là nhân.
Cho dù mất mạng bỏ thân,
Cũng không gây tội là chân hạnh lành.?

~ Trích “37 Phẩm Bồ Tát Hạnh” ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

17 thoughts on “Ác thú tam đồ khổ khó nhẫn,…

Trả lời