ÂN PHÚC GIA TRÌ LỚN NHẤT…

ÂN PHÚC GIA TRÌ LỚN NHẤT
———
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Thực chất, ân phúc gia trì lớn nhất chính là trí tuệ nhìn nhận và thấu hiểu thế giới bằng quan kiến thanh tịnh.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời