“CHỈ GIỮ MỘT GIỚI THÔI”…

“CHỈ GIỮ MỘT GIỚI THÔI”
———–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

?Uttiga là một thanh niên Bà La Môn ở kinh thành Xá Vệ. Sau khi làm đầy đủ bổn phận của một cư sĩ tại gia như bố thí cúng dường, Uttiga đến yến kiến Đức Phật và xin được xuất gia. Ðức Phật chấp nhận cho chàng được toại nguyện.

?Sau ngày xuất gia và thọ Tỳ kheo giới, Uttiga đâm hoảng: “Không ngờ muốn làm một Sa môn phải giữ đến 250 giới… Chỉ nhớ thôi cũng đã đủ mệt rồi… Nói gì đến thọ trì!”.
Thầy Tỳ kheo Uttiga lúng túng vì không tài nào nhớ nổi 250 giới cấm nên đến gặp Phật và xin hoàn tục vì thầy không tài nào xoay sở với ngần ấy giới luật phải giữ. Ðức Phật ân cần khuyên hỏi:

– Này Tỳ kheo! Con xin hoàn tục vì các điều giới quá nhiều khiến con không nhớ nổi, chứ không phải vì con nuối tiếc dục lạc thế gian, có phải thế không?

– Bạch Thế Tôn! Ðúng như vậy! Con nghĩ rằng khi sống đời cư sĩ, chỉ phải giữ có 5 giới cấm. Đây là những điều mà con có thể thi hành được. Còn hôm nay, 250 giới của Tỳ kheo, con không tài nào nhớ hết thì làm sao mà vâng giữ. Chi bằng con xin hoàn tục để khỏi vi phạm đến giới pháp cao sâu vi diệu của tăng đoàn.

– Này Tỳ kheo! Nếu Như Lai rút 250 giới lại thật tóm tắt, chỉ còn một vài điều giới thôi, thì con có thể tiếp tục đời sống xuất gia hay không?….

http://daibaothapmandalataythien.org/chi-giu-mot-gioi-thoiMời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

One thought on ““CHỈ GIỮ MỘT GIỚI THÔI”…

Trả lời