CÔNG ĐỨC SÁM HỐI…

?CÔNG ĐỨC SÁM HỐI?

?Sám vừa cử lên
Tội lỗi tiêu liền;
Giải được oan trái,
Trừ được tai ương;
Thoát khỏi khổ nạn,
Phước đức vô biên.
?Sinh lên Đạo lợi,
Hoặc về Tây phương.
~ Kinh Lương Hoàng Sám

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

4 thoughts on “CÔNG ĐỨC SÁM HỐI…

Trả lời