Showing all 10 results

6.300.000 VNĐ
4.900.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Bộ Tượng Dược Sư 60 cm màu vàng

8.400.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Bộ Tượng Phật Dược Sư 30 cm Sen Vàng

4.200.000 VNĐ
4.900.000 VNĐ
4.200.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Bộ Tượng Phật Dược Sư cao 40 cm

5.600.000 VNĐ
12.600.000 VNĐ
4.500.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556