Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara và thần chú sáu âm

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU-ÂM Shangpa Tulku Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên Lời Giới thiệu Là kết quả của việc ta bám chấp vào một “bản ngã”, sự ô nhiễm như kiêu mạn, tham muốn, vô minh, bủn xỉn và sân hận xuất hiện. Bởi những tà kiến và cảm xúc … Đọc tiếp Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara và thần chú sáu âm