Giới thiệu các vị Phật, Bồ Tát, Hộ pháp – Phần 2: 9 vị Chư Bồ Tát – Bổn Tôn

Shop Hoa Vô Ưu xin được giới thiệu một số thông tin về 9 vị Chư Bồ Tát – Bổn Tôn:   Văn Thù Sư Lợi (Manjushri) Quán Thế Âm (Avalokiteshvara, Kuan Yin, Chenrezig) Địa Tạng (Ksitigarbha) Kim Cương Thủ (Vajrapani) Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasattva) Jambala Vajrayogini – Kim Cương Du Già Nữ Vajrakilaya … Đọc tiếp Giới thiệu các vị Phật, Bồ Tát, Hộ pháp – Phần 2: 9 vị Chư Bồ Tát – Bổn Tôn