HIỂU ĐÚNG VỀ QUY Y PHẬT…

🌺HIỂU ĐÚNG VỀ QUY Y PHẬT🌺
————
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

🙏Khi chúng ta nói đến Phật trong mối liên hệ quy y, chúng ta luôn đề cập đến sự giác ngộ. Bạn cũng có thể dẫn chiếu đến Đức Phật như nhân vật lịch sử với những công hạnh lợi tha phi thường thời Ấn Độ cổ đại. Trên những bình diện khác nhau điều này là tốt, tuy nhiên, khi chúng ta nói đến Đức Phật trong quy y thì điều này luôn đề cập tới sự Giác ngộ.
🙏Tất nhiên, khi nhắc đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na, Đức Phật Kim Cương Trì và nhiều Đức Phật khác, các bậc đã chứng ngộ cũng bao gồm trong số đó, bởi vì các Ngài đã đạt được Giác ngộ. Đó không phải chỉ là hình thức bề ngoài của một người đang ngồi kiết già hay đang đứng với tư thế hai tay hoặc bốn tay hoặc hàng nghìn tay… Đây chỉ là những chi tiết quan trọng thứ yếu nơi các ngài vì điều quan trọng nhất nêu biểu cho các ngài vẫn là sự giác ngộ.

~ Trích ấn phẩm “37 phẩm Bồ Tát Hạnh” ~
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời