Hướng dẫn Thiền Định – Phương pháp Đan Điền – Đầu Mũi

Thầy Phúc Thành hướng dẫn Thiền Định và Thiền Tuệ, phương pháp thở Đan Điền và Đầu Mũi giúp Định Tâm, ít bị vọng tưởng.

Sắp tới Thầy sẽ ra mắt Khóa học Khí Công và Thiền Định giúp chữa bệnh, mang lại cuộc sống an vui cho tất cả mọi người.

Cả nhà đón xem tại http://thienphatgiao.com/ nhé

Trả lời