LẶNG NGHE TIM MÌNH LÊN TIẾNG …

LẶNG NGHE TIM MÌNH LÊN TIẾNG

Mỗi người chỉ một trái tim,
Nhưng có hai Tâm nhĩ thất.
Một tâm chứa đựng niềm vui,
Một tâm muộn phiền dấu cất.

Khi vui, nếu cười lớn tiếng
Sẽ đánh thức buồn bên kia.
Lúc buồn, nếu tràn mưa lệ
Niềm vui nghẽn lối không về!

Mỗi người chỉ một trái tim
Nửa mỏi mệt đời cơm, áo..
Nửa nặng chấp nê.. phiền não..
Khiến tim tiều tụy tháng ngày.

Sống hiểu điều chi là Nặng
Thì mới biết Nhẹ nhàng buông!
Sống hiểu nguồn tâm bình lặng
Tim gầy mới thoát đau thương..

Đừng tưởng cuộc đời vĩnh viễn
Thật ra ngắn đến.. không ngờ
Đoái nhìn con tim bé bỏng
Làm việc suốt 24 giờ !!.

– Hãy sống như hoa mùa Hạ
Lìa đời tựa lá mùa Thu
Nhân sinh.. thoảng làn gió vội!
Đừng nhốt tim trong ngục tù…

Như Nhiên
Thích Tánh Tuệ


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “LẶNG NGHE TIM MÌNH LÊN TIẾNG …

Trả lời