MUỐN AN LẠC PHẢI HÀNH TRÌ…

MUỐN AN LẠC PHẢI HÀNH TRÌ

Đến chùa cầu cảnh Bồng Lai
Mà câu Kinh vẳng bên tai… chớ hề
Nửa tâm con nguyện Bồ Đề
Nửa lòng gởi chốn hẹn thề gió mây

Khiến câu chú nguyện Sư Thầy
Tan trong thinh lặng vỡ đầy hư không
Bụt ơi con hiểu cái vòng
Chấp sân si ái… khó mong lạc thường

Bụt rằng tắm giọt cành dương
Sẽ vơi đi nỗi đoạn trường nhân sinh
Làm người phải diệt vô minh
Mới mong giải thoát cho mình – tha nhân

Vì đời tựa ngọn phù vân
Sanh lão bệnh tử xoay vần khổ đau
Muốn cho thoát khỏi bể sầu
Thôi đừng cầu nguyện,… hãy mau HÀNH TRÌ.
♡♡
Đỗ Đình Thắng
Nha Trang 06.2016


Mời bạn xem thêm các bài viết hay về Phật Pháp tại: https://thienphatgiao.com/kien-thuc-phat-phap/

25 thoughts on “MUỐN AN LẠC PHẢI HÀNH TRÌ…

Trả lời