Khánh Đài Loan

(1 đánh giá của khách hàng)

180.000 VND

Khánh Đài Loan

Khánh được dùng để tán tụng, trợ niệm, âm rất thanh và vang

Sách Tượng Khí Tiêu quyển thứ 18 chép: “Ngài Vân Chương nói: hình của bản giống như đám mây, nên người ta cũng thường gọi tên của bảng là Vân Bản.” Ngài Tục Sự Lão cũng có thuật: “Vua Tống Thái Tổ cho rằng, tiếng trống hay làm giật mình người ngủ, nên thay vì dùng Trống, vua Tống Thái Tổ chế dùng thiết khánh (khánh bảng thiết).” Loại khánh này cũng gọi là chinh, tức là vân bản vậy.

khánh đài loan
Khánh Đài Loan