Tượng Phật A Di Đà Phóng Quang 70 cm

1.000.000 VNĐ

Đức Phật A Di Đà (Amitabha) là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây. A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được. Theo kinh phật, Phật A di đà quang minh, vô lượng cho nên rất được tôn sùng và tín đồ đạo Phật thờ tượng phật A di đà để cầu bình yên và trường thọ.

Gọi ngay 0987203556