Tượng Phật A Di Đà 35 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

Original price was: 2.200.000 VND.Current price is: 2.000.000 VND.

Tượng Đức Phật Di Đà

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà với thân tướng trang nghiêm thanh tịnh, đang cầm đài sen vàng tiếp dẫn chúng sinh về cõi nước An Lạc.

Thờ Đức Phật A Di Đà hàng ngày chiêm bái, lễ lạy niệm danh hiệu Ngài giúp hành giả tâm luôn an vui, giải thoát, mạng chung vãng sanh về cõi Cực Lạc, ngộ vô sanh Pháp Nhẫn, viên thành Phật Đạo.

Tượng Phật A Di Đà 35 cm