Lá Cờ Phật Giáo Có Ý Nghĩa Như Thế Nào?

 Ai Là Người Thiết Kế Ra Lá Cờ Phật Giáo? Du khách thường thắc mắc [...]

Thiền, Khí Công Và Yoga Có Tác Dụng Gì?

Thiền có thể thay đổi Tâm con người, và trong mục đích đó đạo Phật [...]

MỖI VẾT THƯƠNG LÀ MỘT SỰ TRƯỞNG THÀNH

Đừng chạy trốn và xa lánh những vụng về, ngay bây giờ và ở đây, [...]

Nhận diện Phật duyên của mỗi người

Mọi chúng sinh đều có Phật tính, nghĩa là có thể gieo duyên với Phật, chỉ [...]