THẾ NÀO LÀ TÂM CHÍ THÀNH?…

THẾ NÀO LÀ TÂM CHÍ THÀNH?
——–
#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Khi tâm bạn ngập tràn niềm tôn kính, ân phúc gia trì sẽ tới nhậm vận tự nhiên, bạn sẽ hiểu sâu về giá trị của từ bi và tình yêu thương và hiểu được rằng tâm từ bi và tình yêu thương có năng lực viên mãn tâm nguyện. Trí tuệ hiểu biết này được gọi là tâm chí thành.
~ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ~


Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: Lớp Học Thiền
Nguồn: Đại Bảo Tháp Mạn Đà La Tây Thiên

[ipt_fsqm_form id=”52″]

Trả lời