Thiền định Bản tôn

?THIỀN ĐỊNH VỀ BẢN TÔN GIÚP TỊNH HOÁ 4 HÌNH THỨC TÁI SINH VÀO LUÂN HỒI?

⭐️Thiền định về Bản tôn là khi bạn không trong Pháp tướng Phật mà trong hình tướng phàm trần của mình và thực hành quán tưởng về Bản tôn. Khi đó điều quan trọng nhất là bạn phải định được. Chẳng hạn như khi thiền định về Thượng sư Liên Hoa Sinh, bạn bắt đầu thiền định từ hoa sen, Ngài sẽ từ từ hiện tướng lên, như vậy gọi là thiền định về Bản tôn.

⭐️Bước thứ hai là thiền định về ý nghĩa của những bảo báu trang sức trên thân của Bản tôn. Chẳng hạn như Thượng sư Liên Hoa Sinh có Chĩa Ba Kim Cương tượng trưng cho tam độc là Tham, Sân, Si. Các nghi quỹ Bản tôn khác nhau có những ý nghĩa khác nhau như vậy.

⭐️Cuối cùng, các Ngài hiện thân nhưng không phải bằng thân vật chất máu thịt chắc thật, mà là thân phi vật chất ánh sáng ngũ sắc cầu vồng giống như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước.

⭐️Có thể nói khi thiền định về Bản tôn nghĩa là bạn đang đồng thời thực hành thiền Minh sát, tức là bạn cùng một lúc vừa thiền định và vừa quán tưởng về Bản tôn. Quán tưởng Bản tôn có thể thực hiện theo bốn hình thức khác nhau. Lý do có bốn hình thức quán tưởng là bởi trong luân hồi có bốn cách tái sinh:

?(i) thai sinh tức sinh ra từ trong bào thai của người mẹ,
?(ii) thấp sinh tức sinh ra từ sự ẩm ướt như loài côn trùng,
?(iii) noãn sinh tức sinh ra từ trứng, và
?(iv) hóa sinh tức là theo nghiệp lực mà sinh như chư Thiên cõi trời, trường hợp đản sinh của Đức Liên Hoa Sinh cũng là hóa sinh trên hoa sen.

⭐️Như vậy có bốn cách quán tưởng để tịnh hóa bốn cách thức sinh ra này. Cách quán tưởng để tịnh hóa thai sinh là đầy đủ nhất, bao gồm năm phần. Rồi có pháp tu đối với sự tái sinh từ trứng, chẳng hạn như trong Kim cương Tát đỏa hay Ngondro. Cách này có ba bước, vì trước hết bạn quán tưởng chủng tử tự PAM, và rồi tiếp đến là chữ PAM hòa tan vào chày kim cương và chày kim cương mới hòa tan vào Đức Phật Kim cương Tát đỏa. Ngoài ra, còn có những pháp quán tưởng khác công phu hơn để trở thành Bản tôn, nhưng có lẽ bạn chưa thể thực hành ngay bởi lúc này bạn cần thực hành có thứ lớp…

http://daibaothapmandalataythien.org/thien-dinh-ban-ton

Thiền định Bản tôn

Thiền định Bản tôn
Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: thienphatgiao.com