VÌ SAO BẠN BỐ THÍ?…

?VÌ SAO BẠN BỐ THÍ??
———–

?Nhiều Phật tử của chúng ta dường như tập trung vào các khía cạnh nghi thức của Phật giáo. Đạo Phật [đối với họ] có nghĩa là đi đến các ngôi chùa, cúng dường hương, xin may mắn, bỏ ra một số tiền để Đức Phật ban phước lành.

?Bạn có biết rằng điều đó gần giống như bạn đang hối lộ Phật? Bạn có hiểu lý do tại sao chúng ta cúng dường Đức Phật, hoặc bố thí cho người nghèo? Không phải là để làm cho Phật hạnh phúc, mà để trưởng dưỡng tâm quảng đại, hào phóng, thiện lành bên trong chúng ta.
~ Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

#Đại_Bảo_Tháp_Mandala_Tây_Thiên

Mời bạn xem thêm nhiều bài viết hay và ý nghĩa tại: shophoavouu.com
Nguồn: daibaothapmandalataythien.org

5 thoughts on “VÌ SAO BẠN BỐ THÍ?…

Trả lời