Giới thiệu các vị Phật, Bồ Tát, Hộ pháp – Phần 1: 5 vị Chư Phật

  Shop Hoa Vô Ưu xin được giới thiệu một số thông tin về 5 vị Chư Phật: Phật Kim Cương Trì – Vajradhara – Dorje Chang Phật Bảo Sinh – Ratnasambhava Phật A Di Đà – Amitabha – Amitayus Phật Bất Động – A Súc Bệ – Akshobya Buddha Đức Phật Thích Ca Mâu … Đọc tiếp Giới thiệu các vị Phật, Bồ Tát, Hộ pháp – Phần 1: 5 vị Chư Phật