Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm

6.900.000 VND

Tượng Tây Phương Tam Thánh được sơn đẹp, nét mặt từ bi, cao 80 cm gồm 3 tượng Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí.

Thích hợp để thờ tại nhà riêng, chùa, đạo tràng tịnh độ

 

Mua ngay Đọc tiếp