Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

6.900.000 VND

Tượng Tây Phương Tam Thánh được sơn đẹp, nét mặt từ bi, cao 80 cm gồm 3 tượng Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí.

Thích hợp để thờ tại nhà riêng, chùa, đạo tràng tịnh độ

 

Tượng tây phương tam thánh
Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm