Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu – Hoành Pháp Lợi Sanh

Trong thời kì Mạt Pháp ngày nay, căn tánh con người ngày càng Tham – Sân – Si, xã hội nhiều bất ổn, quả thật khó có thể tu hành Giải Thoát Rốt Ráo An Nhiên. Với mục đích trợ duyên cho Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật Tử trong quá trình tiến tu Đạo PhápShop Phật Giáo Hoa Vô Ưu được ra đời vào tháng 7 năm 2013. Sau 4 năm đi vào hoạt động, Shop Hoa Vô Ưu đã phát hành hàng trăm Tôn tượng Phật, Tháp xá lợi, Tràng hạt Bồ Đề, Chuông mõ … trợ duyên đến các Tự Viện, Đạo Tràng phật tử trên toàn quốc.

Xem chi tiết >

Shop Phật Giáo Hoa Vô Ưu – Hoành Pháp Lợi Sanh

Với mục đích trợ duyên cho Chư Tôn Đức Tăng Ni, Phật Tử trong quá trình tiến tu Đạo PhápShop Phật Giáo Hoa Vô Ưu được ra đời vào tháng 7 năm 2013.

Xem chi tiết >

Tin Vui: Khai Giảng Khóa Học Thiền – Khí Công Giúp Chữa Bệnh, Trị Liệu, An Lạc Thân Tâm

SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA NHIỀU

2.000.000 VNĐ
10.950.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
5.800.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ
Liên hệ 097.97.422.77
-40%
700.000 VNĐ 420.000 VNĐ
-32%
2.200.000 VNĐ 1.500.000 VNĐ

SẢN PHẨM ĐƯỢC MUA NHIỀU

Được xếp hạng 5.00 5 sao
100.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
10.950.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
600.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
600.000 VNĐ

TÔN TƯỢNG PHẬT, BỒ TÁT

2.000.000 VNĐ
10.950.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
5.800.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ
-26%
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3.900.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2.700.000 VNĐ

TÔN TƯỢNG PHẬT, BỒ TÁT

2.000.000 VNĐ
10.950.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
5.800.000 VNĐ

KIẾN THỨC PHẬT PHÁP

TRÀNG HẠT PHẬT GIÁO

Tràng hạt Bồ Đề

Chuỗi san hô đỏ 108 hạt 6 li

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ

Tràng hạt Bồ Đề

Chuỗi tay Bồ Đề mắt Phật

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Liên hệ 097.97.422.77
 • Lê Minh Tuấn

  Tư vấn viên

  Cư sĩ Phúc Thành

  Call: 097.97.422.77
  Zalo: 097.97.422.77

  shophoavouu@gmail.com

  zalo facebook

THÁP XÁ LỢI PHA LÊ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Đèn xông tinh dầu

180.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Đèn thờ Hoa Sen đổi màu

500.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Đế nến hoa sen pha lê trong

140.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Tháp xá lợi pha lê khắc hình Phật

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
700.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni

Được xếp hạng 5.00 5 sao
700.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ

TẤT CẢ SẢN PHẨM

Được xếp hạng 5.00 5 sao
220.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
190.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
170.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
60.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
170.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
50.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Đĩa sứ màu đồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
550.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Lư hương cỡ bé

Được xếp hạng 5.00 5 sao
350.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Lư trầm màu đồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
290.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Lư hương cỡ to

Được xếp hạng 5.00 5 sao
500.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Lọ hoa màu đồng

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Chén nước cỡ to

Được xếp hạng 5.00 5 sao
180.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Chén nước cỡ bé

Được xếp hạng 5.00 5 sao
150.000 VNĐ

Bộ đồ Thờ sứ Đài Loan

Bộ đồ thờ sứ Đài Loan cao cấp

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Liên hệ 097.97.422.77

Chuông mõ Đài Loan

Bàn Địa Chung Niệm Phật

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.500.000 VNĐ

Chuông mõ Đài Loan

Mõ Đài Loan 6 inch

1.000.000 VNĐ

Chuông mõ Đài Loan

Mõ Đài Loan 3,5 inch

380.000 VNĐ

Chuông mõ Đài Loan

Mõ Đài Loan 3 inch

Được xếp hạng 5.00 5 sao
280.000 VNĐ

Chuông mõ Đài Loan

Mõ Đài Loan 4 inch màu vàng

520.000 VNĐ

Chuông mõ Đài Loan

Khánh Đài Loan

Được xếp hạng 5.00 5 sao
180.000 VNĐ

Chuông mõ Đài Loan

Khánh liền Đài Loan

370.000 VNĐ

Chuông mõ Đài Loan

Chuông Đài Loan 6 inch

1.400.000 VNĐ

Tràng hạt Bồ Đề

Chuỗi san hô đỏ 108 hạt 6 li

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ

Tràng hạt Bồ Đề

Chuỗi tay Bồ Đề mắt Phật

Được xếp hạng 5.00 5 sao
Liên hệ 097.97.422.77
Được xếp hạng 5.00 5 sao
350.000 VNĐ

Tràng hạt Bồ Đề

Chuỗi Kim Cang 108 hạt 6 li

Được xếp hạng 5.00 5 sao
300.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
600.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
500.000 VNĐ

Vòng tay Phong thủy

Vòng tay đá mắt rắn 8 li

60.000 VNĐ

Vòng tay Phong thủy

Vòng tay đá mắt rắn 12 li

Được xếp hạng 5.00 5 sao
120.000 VNĐ

Vòng tay Phong thủy

Vòng tay đá mắt rắn 10 li

90.000 VNĐ
200.000 VNĐ
200.000 VNĐ

Vòng tay Phong thủy

Vòng tay đá mắt hổ 8 li

90.000 VNĐ

Vòng tay Phong thủy

Vòng tay đá mắt hổ 10 li

120.000 VNĐ
2.000.000 VNĐ
10.950.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
1.000.000 VNĐ
5.800.000 VNĐ
3.500.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Đèn xông tinh dầu

180.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Đèn thờ Hoa Sen đổi màu

500.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Đế nến hoa sen pha lê trong

140.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Tháp xá lợi pha lê khắc hình Phật

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
700.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ

Tháp xá lợi pha lê cúng dường

Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni

Được xếp hạng 5.00 5 sao
700.000 VNĐ
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1.200.000 VNĐ