Tượng Phật Đản Sanh 24cm – 60cm- 65cm – 80cm- 90cm – 1m – 1,2m

300.000 VND

Thông tin tượng Phật Đản Sanh:
  • 24cm giá thỉnh 300k.
  • 60cm giá thỉnh 1 triệu 100k
  • 65cm chất liệu Bột đá Đài Loan giá thỉnh 11 triệu 200k
  • 80cm giá thỉnh 1 triệu 800k
  • 90cm giá thỉnh 2 triệu 100k
  • 1m giá thỉnh 2 triệu 400k
  • 1,2m giá thỉnh 2 triệu 900k
Tượng Phật Đản Sanh 24cm – 60cm- 65cm – 80cm- 90cm – 1m – 1,2m

300.000 VND