Tượng Phật Đản Sanh 24cm – 45cm – 55cm- 65cm – 75cm- 85cm – 95m – 1,2m

400.000 VND

Thông tin tượng Phật Đản Sanh:
  • 24cm giá thỉnh 400k.
  • 45cm giá thỉnh 900k
  • 55cm giá thỉnh 1 triệu 500k
  • 65cm giá thỉnh  1 triệu 900k
  • 75cm giá thỉnh 2 triệu 300k
  • 85cm giá thỉnh 2 triệu 700k
  • 95cm giá thỉnh 3 triệu 100k
  • 1,2m giá thỉnh 3 triệu 500k
Tượng Phật Đản Sanh 24cm – 45cm – 55cm- 65cm – 75cm- 85cm – 95m – 1,2m