Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 70 cm

5.800.000 VND

Tây phương Tam Thánh, với ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên trái. Bên phải là ngài Bồ Tát Đại Thế Chí và ở chính giữa chính là đức Phật A Di Đà. Hai vị Bồ Tát Đại Thế Chí và Quán Âm Bồ Tát là hai trợ thủ đắc lực cho Phật A Di Đà để giáo hoá và tiếp dẫn chúng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.

tây phương tam thánh ngồi 70cm
Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 70 cm

5.800.000 VND

Gọi ngay 0987203556