Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 70 cm

5.800.000 VND

Tây phương Tam Thánh, với ngài Bồ Tát Quán Thế Âm ở bên trái. Bên phải là ngài Bồ Tát Đại Thế Chí và ở chính giữa chính là đức Phật A Di Đà. Hai vị Bồ Tát Đại Thế Chí và Quán Âm Bồ Tát là hai trợ thủ đắc lực cho Phật A Di Đà để giáo hoá và tiếp dẫn chúng sanh về Thế Giới Tây Phương Cực Lạc.

tây phương tam thánh ngồi 70cm
Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 70 cm