Mantra Âm thanh của chánh giác

OM là từ biểu trưng cho cái vô cùng, viên mãn, vĩnh hằng.Những người Phật [...]

Lý tưởng Bồ tát đạo & con đường phát Bồ đề tâm ăn chay

Lý tưởng khác với chủ nghĩa giáo điều ở chỗ nó không đóng khung cứng [...]

Tổng quan về Du già hành tông

Du già hành tông là một trong hai tông phái Đại thừa Phật giáo Ấn [...]

Hành trì Mật tông Tây Tạng Tại Việt Nam

Mật tông Việt Nam từ thời kỳ đầu cho đến những thập niên cuối thế [...]

Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara và thần chú sáu âm

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU-ÂM Shangpa Tulku Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Thanh [...]

1 Comment

CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH

Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho tâm đại bi và ân đức [...]

Chia sẻ kinh nghiệm của một Phật tử về những điều lợi lạc kỳ diệu khi niệm thần chú 6 âm

Vào tuần đầu tiên của tháng 10, tôi phát hiện thấy một cái gì đó cứ lớn dần lên bên [...]

NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM KHI TỊNH HÓA THÔNG QUA VIỆC ĐỌC THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA

Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa hằng ngày giúp tịnh hóa [...]

THỰC HÀNH QUÁN THẾ ÂM

CHỈ DẪN CỐT TỦY CỦA KYABJE YANGTHANG RINPOCHE Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ. Tinh [...]

Bài cầu nguyện Tám đấng Cát tường

OM! Con xin đảnh lễ chư Phật, Pháp và Tăng đoàn cao quý Tất cả [...]