Du Lịch Tâm Linh Chúng Ta Có Nên Đến Chùa To, Đông Đúc?

 Phật và Chư Bồ tát ở khắp mọi nơi, hễ chúng ta có tâm thành [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 1

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 2

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

ẤN TỐNG KINH SÁCH KHÔNG ĐÚNG CÁCH LÀ MỘT SỰ LÃNG PHÍ.

Không nên cúng dường kinh sách chưa qua thẩm định, nội dung không mang lại giá trị thiết thực, tránh [...]

HƯỚNG DẪN THIỀN – TT THÍCH CHÂN QUANG

THIỀN KẾT HỢP VỚI NIỆM PHẬT A. ĐIỀU THÂN ĐÚNG TƯ THẾ 1. Tư Thế: [...]

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN – TT THÍCH CHÂN QUANG – Phần 1

Với đề tài “NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG THIỀN”, Thượng tọa sẽ giúp chúng ta trên đường [...]