Thần Chú Dược Sư – Tiêu Trừ Tâm Bệnh Và Thân Bệnh

1. Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? Do [...]

Tại Sao Cần Phải Tu?

Dù tu vì bất kỳ lý do gì, nhưng điểm chung nhất là tu để [...]

KHỔ ĐAU MẦU NHIỆM

Ta thường né tránh khổ đau và thích hưởng thụ hạnh phúc, nhưng hạnh phúc [...]

VỊ TĂNG SĨ PHẬT GIÁO NHẬT BẢN: DỌN NHÀ, DỌN CỬA, GỘT RỬA TÂM THỨC

Với nhiều tự viện Phật giáo tại Nhật Bản, sái tịnh là một bài tập [...]

Nhận diện Phật duyên của mỗi người

Mọi chúng sinh đều có Phật tính, nghĩa là có thể gieo duyên với Phật, chỉ [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 1

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

THIỀN – TT Thích Chân Quang – Phần 2

Mục tiêu tối thượng của thiền định trong đạo Phật là đạt đến Vô Ngã, [...]

100 Người đọc bài viết này thì 99 người sẽ cảm thấy cuộc đời mình nhẹ nhàng và hạnh phúc hẳn lên

Tôi vừa đọc một cuốn sách cũ, tôi đã học được nhiều bài học sâu [...]