Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen

(1 đánh giá của khách hàng)

3.900.000 VND

Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen

Tượng Tây Phương Tam Thánh thân màu vàng ròng, nét mặt từ bi, cao 70 cm gồm 3 tượng Phật A Di Đà, Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Đại Thế Chí.

Thích hợp để thờ tại nhà riêng, chùa, đạo tràng tịnh độ

Tôn Tượng tây phương Tam Thánh
Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen