Tượng Phật Đản Sanh 75cm giá tốt

2.300.000 VND

 Khi Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra thì được bốn chư Thiên nâng đón. Mới sanh ra Ngài đã đứng vững vàng trên hai chân, mặt hướng về phương Bắc đi bảy bước, dưới mỗi bước chân nở một đoá sen. Khi Thái tử bước đến bước thứ bảy thì dừng lại, mắt nhìn khắp cả mọi phương, một tay đưa lên trời một tay chỉ xuống đất, rồi cất giọng nói : “Thiên thượng thiên hạDuy ngã độc tôn“.

Tượng Phật Đản Sanh 75cm giá tốt