Tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen 80 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

6.900.000 VND

Tôn Tượng Tây Phương Tam Thánh nét mặt từ bi, hỉ xả, đang dang tay tiếp dẫn chúng sinh vãng sanh về cõi nước An Lạc

tây phương tam thánh tượng vagf sen
Tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen 80 cm