Tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen 80 cm

6.900.000 VNĐ

Tôn Tượng Tây Phương Tam Thánh nét mặt từ bi, hỉ xả, đang dang tay tiếp dẫn chúng sinh vãng sanh về cõi nước An Lạc

Gọi ngay 0987203556