Hiển thị tất cả 5 kết quả

2.900.000 VND
-9%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi 45cm

2.000.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng đứng cao 1m2

3.500.000 VND
2.500.000 VND
-7%
2.500.000 VND