Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 2m

22.000.000 VND 19.000.000 VND

Tôn tượng Tây Phương Tam Thánh tướng hảo quang minh, giúp chúng sinh phát phởi tín, hạnh, nguyện, đồng niệm Phật vãng sanh Tịnh Độ.

Chất liệu: Composite

Giá thỉnh tượng vàng vẽ: 19 triệu

Giá thỉnh tượng nhiều màu: 21 triệu

Giá thỉnh tượng vàng vẽ có lá đề + đèn led: 23 triệu

Giá thỉnh tượng dát vàng: 30 triệu

Giá thỉnh tượng dát vàng + lá đề dát vàng và đèn led: 39 triệu

Tây Phương Tam Thánh 2m
Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 2m

22.000.000 VND 19.000.000 VND

Gọi ngay 0987203556