Tượng Phật Thích Ca Ngồi Thiền Cao 65cm

3.200.000 VND

Chiều cao: 65cm

Chất liệu: composit

Tượng Phật Thích Ca Ngồi Thiền Cao 65cm