Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m8

13.800.000 VND

 

  • Kích thước: 1m8
  • Chất liệu: Composite

 

Địa Tạng Vương Bồ Tát
Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m8

13.800.000 VND