Hắc Kỷ Tử Tây Tạng loại 1

400.000 VND

  Hắc kỷ tử sở hữu lượng OPCs cực lớn, nồng độ cao nhất được phát hiện trong tự nhiên hiện nay. Các nghiên cứu cho thấy mức độ oxy hóa của OPCs mạnh gấp 20 lần so với vitamin C và mạnh gấp 50 lần so với vitamin E.

Khối lượng: 100g dùng được trong 1 tháng

hắc kỷ tử Tây Tạng 100g
Hắc Kỷ Tử Tây Tạng loại 1