Câu Kỷ Tử ( Kỷ Tử Đỏ) loại 1

900.000 VND

Chuyên bổ thận, nhuận phế, sinh tân, ích khí, là thuốc chủ yếu bổ can thận chân âm bất túc, là thuốc tốt để ích tinh, minh mục…

Câu Kỷ Tử ( Kỷ Tử Đỏ) loại 1