Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m7

10.500.000 VND
-7%

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m8

13.800.000 VND
4.000.000 VND
-6%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi 45cm

3.000.000 VND
-8%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng đứng cao 1m2

5.500.000 VND
3.000.000 VND
8.700.000 VND
-4%
13.500.000 VND
3.500.000 VND
-8%
3.500.000 VND