Showing all 9 results

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m7

7.200.000 VNĐ
-4%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m8

8.500.000 VNĐ 8.200.000 VNĐ
2.900.000 VNĐ
-20%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi 45cm

2.500.000 VNĐ 2.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng đứng cao 1m2

3.500.000 VNĐ
5.900.000 VNĐ
-4%
8.500.000 VNĐ 8.200.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556