Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m7

7.200.000 VND
-4%

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát cao 1m8

8.200.000 VND
2.900.000 VND
-9%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng Bồ Tát ngồi 45cm

2.000.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Địa Tạng đứng cao 1m2

3.500.000 VND
2.000.000 VND
5.900.000 VND
-4%
8.200.000 VND
2.500.000 VND
-7%
2.500.000 VND