Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát 70 cm Trang Nghiêm, Thanh Tịnh

2.000.000 VNĐ

Hình tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát là hình tướng người xuất gia, đội mão hoặc để đầu trần. Đặc điểm dễ nhận diện nhất về Tượng Địa Tạng Bồ Tát là một tay cầm tích trượng, một tay cầm quả cầu lửa (hạt minh châu). Ngài có thể ở tư thế đứng hoặc ngồi trên đài sen, ngồi trên kỳ lân…

Gọi ngay 0987203556