Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m 1

10.950.000 VND

Chúng ta thờ tượng Tây Phương Tam Thánh là mỗi ngày đều mong muốn thực hành theo tâm Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm, học tập Trí Tuệ và Ý Chí của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thực tiễn 48 lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà trong cuộc sống hàng ngày

Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m 1
Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m 1

10.950.000 VND

Gọi ngay 0987203556