Tượng Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m1

(1 đánh giá của khách hàng)

10.950.000 VND

Tên sản phẩm: Tượng Tây Phương Tam Thánh Đài Loan

Chiều cao: 1m1

Xuất xứ: Đài Loan

Chúng ta thờ tượng Tây Phương Tam Thánh là mỗi ngày đều mong muốn thực hành theo tâm Từ Bi của Ngài Quán Thế Âm, học tập Trí Tuệ và Ý Chí của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát, thực tiễn 48 lời Nguyện của Đức Phật A Di Đà trong cuộc sống hàng ngày

Tham khảo thêm: Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 5 màu 24 cm

Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m 1
Tượng Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m1