Tây Phương Tam Thánh vàng đồng 70 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

4.200.000 VND

Tượng Tây Phương Tam Thánh Màu vàng đồng nét mặt Từ Bi đang tiếp độ chúng sanh vãng sinh về cõi nước An Lạc.

 

tượng tây phương tam thánh
Tây Phương Tam Thánh vàng đồng 70 cm