Tượng Phật Đản Sanh 60, 75, 120 cm

(1 đánh giá của khách hàng)

1.000.000 VND

Tượng Đức Phật đản sanh: ” Tay phải chỉ trời xanh, thượng cầu nhất thiết trí. Đất hồng tay kia chỉ, hạ phát tâm đại bi”
Giá thỉnh:
Chiều cao 60 cm: 1.000.000 đ
Chiều cao 75 cm: 1.800.000 đ
Chiều cao 120 cm: 2.800.000 đ

tượng phật đản sanh
Tượng Phật Đản Sanh 60, 75, 120 cm