Tượng Phật Đản Sanh 60, 90, 120 cm

1.000.000 VNĐ

Tượng Đức Phật đản sanh: ” Tay phải chỉ trời xanh, thượng cầu nhất thiết trí. Đất hồng tay kia chỉ, hạ phát tâm đại bi”
Giá thỉnh:
Chiều cao 60 cm: 1.000.000 đ
Chiều cao 90 cm: 1.600.000 đ
Chiều cao 120 cm: 2.800.000 đ

Gọi ngay 0987203556