Hiển thị tất cả 4 kết quả

8.200.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm

6.900.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh vàng đồng 70 cm

4.200.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen 80 cm

6.900.000 VND