Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 15cm

(1 đánh giá của khách hàng)

800.000 VND

Tháp Xá Lợi Pha Lê Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni

Được làm từ pha lê, Tháp đựng xá lợi được khắc thần chú Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn với những lợi ích lớn không thể nghĩ bàn. Tháp có 1 hốc lớn bên trong đựng xá lợi. 

Chiều cao: 15 cm

Chiều ngang: 6 cm

Bảo tháp xá lợi: 800k
Đế led 5 màu: 350k

Tháp xá lợi khắc chú nhọn
Tháp Xá Lợi Khắc Chú Bảo Kiếp Ấn Đà La Ni 15cm