Bộ chén đồng Tây Tạng khắc hình Bát Bảo Cát Tường (Màu vàng)

200.000 VNĐ

Bộ chén đồng Tây Tạng khắc hình Bát Bảo Cát Tường (màu vàng)

Website: https://shophoavouu.com/

Được làm từ đồng khắc nổi hình Bát bảo cát tường trên bề mặt, bộ chén cát tường mang một ý nghĩa tâm linh rất lớn khi cúng dường Chư Phật.

Lòng chén được lạm men màu xanh đậm tượng trưng cho Ðịnh căn, sự rộng lớn, sáng suốt của trí huệ.

Gọi ngay 0987203556