Tháp Xá Lợi Thái Lan – Mica Trong Suốt 2 Tầng

500.000 VND

Tháp Xá Lợi Thái Lan

Chiều cao: 15 cm

Chất liệu: Mica Trong Suốt

Số tầng: 2 tầng

 

Tháp xá lợi mica
Tháp Xá Lợi Thái Lan – Mica Trong Suốt 2 Tầng