Tượng Phật A Di Đà Dát Vàng Ngồi 90 cm

Original price was: 6.000.000 VND.Current price is: 5.500.000 VND.

Đức Phật A Di Đà (Amitabha) là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây. A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được. Theo kinh phật, Phật A di đà quang minh, vô lượng cho nên rất được tôn sùng và tín đồ đạo Phật thờ tượng phật A di đà để cầu bình yên và trường thọ.

 

Tượng Phật A Di Đà dát vàng ngồi 90cm
Tượng Phật A Di Đà Dát Vàng Ngồi 90 cm