Showing all 11 results

14.300.000 VNĐ
7.200.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm

3.500.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh Đài Loan cao 1m 1

10.950.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm

6.900.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh vàng đồng 70 cm

4.200.000 VNĐ
2.700.000 VNĐ
-14%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 2m

22.000.000 VNĐ 19.000.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 90cm

4.900.000 VNĐ
-26%
3.900.000 VNĐ 2.900.000 VNĐ

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen 80 cm

6.900.000 VNĐ

Gọi ngay 0987203556