Hiển thị tất cả 12 kết quả

2.800.000 VND
-7%
14.300.000 VND
8.200.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh (ngồi) 50 cm

3.500.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh sơn vẽ 80 cm

6.900.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tây Phương Tam Thánh vàng đồng 70 cm

4.200.000 VND
2.700.000 VND
-14%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 2m

19.000.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 90cm

4.900.000 VND
10.950.000 VND
-26%
2.900.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Tây Phương Tam Thánh vàng sen 80 cm

6.900.000 VND