Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 90cm

4.900.000 VND

Đây là bộ tượng được đại đa số Phật tử thỉnh về thờ tại tư gia, với ý nghĩa đầy đủ từ hình ảnh ba vị Phật Tây Phương là: Phật A Di Đà, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát.

 

Tượng Tây Phương Tam Thánh cao 90cm