Hiển thị tất cả 6 kết quả

900.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Đản Sanh 55 cm

1.500.000 VND
-5%
1.900.000 VND

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật Đản Sanh 75cm giá tốt

2.300.000 VND
-5%

Tôn tượng Phật, Bồ Tát

Tượng Phật đản sanh Composite 1m2

3.500.000 VND