Tượng Phật Đản Sanh 45cm hảo tướng giá tốt

900.000 VND

Đức Phật đản sinh là sự kiện vô cùng hi hữu và thiêng liêng, hoàn toàn không giống sự ra đời của người thế gian

Tượng Phật Đản Sanh 45cm hảo tướng giá tốt